Ont i ryggen? Är det cancer?

Många tror att de har ont i ryggen på grund av cancer. Cancer är en väldigt ovanlig, men ändå möjlig, orsak till ryggvärk. Har du ont i skelettet och du har cancer eller tidigare behandlats för cancer är det viktigt att du söker vård då det finns en risk för skelettmetastaser.


Ofta vänder sig patienter till sjukvården med ryggvärk. När frågan kommer så får läkarna ofta svaret ”jag har ont i ryggen”. Ryggvärk är något oerhört komplex för att det kan yttra sig på många olika sätt och innefatta lika många orsaker till varför smärtan uppstår. Du kanske får ont i sidan av ryggen vid vissa rörelser, du kanske känner att det strålar från ryggen ned till baksida lår, kanske har du ont i nedre delen av ryggen nära ländryggen eller mellan skulderbladen och upp i nacken. Kanske har du ont i övre delen av magen, nära njurarna? Ryggvärk kan te sig på flera olika sätt. I vissa fall kan det tyda på allvarliga sjukdomar så som cancer och i andra fall kan det vara så enkelt som att ett besök hos en kiropraktor eller naprapat kan hjälpa till att lossa de låsningar som skapats samt ge tips och råd på hur du kan få en stark och sund rygg.

Kan ryggvärk vara cancer

Många tror att de har ont i ryggen på grund av cancer. Om du är orolig över att din ryggvärk är cancer, har vi sammanställt viktig information nedan kring de cancerformer som ofta tar sig i uttryck genom smärta i rygg, buk och skelett.

Ont i ryggen behöver dock inte betyda att du har cancer. Cancer är en väldigt ovanlig, dock ändå möjlig, orsak till ryggvärk. Det gemensamma namnet för cancer i kroppens stödjevävnader är Sarkom, det vill säga tumör i skelett, brosk, bindväv, muskler med mera. Men det finns även andra cancerformer som kan ta sig i uttryck genom ryggvärk och magont. Om du har cancer eller behandlats för cancer tidigare är det viktigt att du söker vård då ont i ryggen kan vara ett tecken på cancer.

Sarkom

De elakartade tumörer som utgår från kroppens stödjevävnad kallas för sarkom. Det finns ett 50-tal olika sorters sarkom. Man kan grovt dela in dem i två grupper, mjukdelssarkom och skelettsarkom. Skelettsarkom är betydligt ovanligare än mjukdelssarkom. Dessa två delas i sin tur in i flera olika undergrupper dit kroppens mjukdelar räknas så som: muskler, nerver, fettkärl och bindväv samt blod- och lymfkärl. Har du ont i skelettet och du har cancer eller tidigare behandlats för cancer är det viktigt att du söker vård då ont i ryggen kan vara ett tecken på cancer och därmed finnas risk för skelettmetastaser.

Mjukdelssarkom

Dem två relativt vanliga mjukdelssarkom är:

  • liposarkom – uppstår i fettvävnaden och är vanligast hos personer i övre medelåldern.
  • leiomyosarkom – uppkommer vanligen i livmodern eller i mag- och tarmkanalen och drabbar främst de över 60 år.

Primär skelettcancer

Primär skelettcancer en väldigt ovanlig cancerform och drabbar ungefär 80 personer i Sverige per år. Orsaken är ofta okänd, men däremot är det vanligare att annan cancer sprider sig till skelettet och bildar så kallade skelettmetastaser.

Hos män är prostatacancer den vanligaste orsaken till skelettmetastaser, hos kvinnor är det bröstcancer. Om du har cancer eller om du har behandlats för cancer och får ryggont är det viktigt att du söker vård för att kontrollera detta då ont i ryggen kan bero på cancer.

Symtom

Ont i ryggen kan vara ett tecken på cancer. Det bör dock betonas att de allra flesta knölar i mjukdelarna inte är sarkom utan godartade tumörer. Hur symptomen ser ut vid cancer i skelettet beror på vilken cancerform du drabbats av. Utöver den ryggvärk du känner är det vanligt med viktminskning och svaghet.

Olika typer av cancer i skelettet

Metastaser är dottertumörer från en annan cancer och är den vanligaste formen av cancer som drabbar skelettet. Detta kallas också för sekundär skelettcancer.

Det finns också cancer som startar i skelettet även om det är mycket ovanligt. Detta kallas för primär skelettcancer. Primär skelettcancer kan ta sig i uttryck genom smärta i ryggen.
Av patienter med mjukdelssarkom botas i dag omkring 50 procent, men betydligt fler om cancern inte är spridd.

De vanligaste formerna på primär skelettcancer (även om de är mycket ovanliga) är:

  • Osteosarkom– detta är den vanligaste typen av skelettcancer som främst drabbar barn och ungdomar, men där dem flesta nu botas. Tumören utgår från skelettceller och den vanligaste angreppsplatsen är kring knälederna eller axel. Osteosarkom kan dock återfinnas även i andra skelettben i kroppen. Symtom är smärta, även i vila.
  • Ewings sarkom – detta är en mer ovanlig variant och drabbar främst barn och unga. Tumören kan uppstå på lårben, bäcken, revben och kotor. Kan även utvecklas i mjukdelar nära skelettet. Symtom är smärta både vid vila och vid rörelse eller belastning.
  • Kondrosarkom– drabbar oftast äldre människor. Tumören växer långsamt och ger symtom så som smärta och värk i rygg samt lår vilket ibland kan misstolkas som ischias eller förslitning i höftleden. Tumören utgår från broskceller. Många är långsamväxande och utan större risk för spridning, men en del är mer aggressiva.Osteosarkom kan sprida sig och ge metastaser, det vill säga dottertumörer, i framför allt lungorna. Metastaser behöver dock inte enbart drabba lungorna utan kan även sätta sig i andra bendelar. För att ta bort lungmetastaser kan strålning eller operation bli nödvändig.

Behandling vid skelettcancer

Behandling av skelettcancer ser olika ut beroende på var tumören sitter och om den är primär eller sekundär. Vanlig slätröntgen bekräftar omedelbart misstanken om det är en godartad (benigna) tumör eller en elakartad (malign) tumör. Med datortomografi och magnetröntgen, MRT, kan man utreda mängden hur stor del av kringliggande mjukdelar som är angripna. Diagnosen fastställs med biopsi, ett så kallat vävnadsprov.

Oftast behövs en kombination av flera behandlingar så som en intensiv cytostatikabehandling och därefter operation. Tumörens läge efter cytostatikabehandlingen avgör operationens omfattning. En mängd studier visar att kombinationen ger ett bättre resultat för att hålla cancern i schack, minska tumörstorleken symptomen, höja livskvalitet och förlänga livslängden.

Vid dem fall där amputation krävs, kan man idag tack vare dagens teknik, ersätta den borttagna delen av benet med en metallprotes, eller en bit av vadbenet i underbenet, i hela 90% av alla fall.

Bukspottkörtelcancer

En annan relativt ovanlig cancerform är bukspottkörtelcancer, där symtom som smärta i mage och rygg är vanligt. Den drabbar främst äldre, 65-70 år, och något fler kvinnor än män.

Symtom

Många patienter beskriver symtom som molande värk med oklart fokus djupt in i övre delen av magen och ryggen. Då symtomen är svåra att härleda förväxlas de ofta med andra typer av problem och smärta från mage och tarm. Smärta i mage och rygg behöver dock inte betyda att du har cancer. Om du däremot har cancer eller tidigare behandlats för cancer är det dock viktigt att du söker vård då ont i mage eller rygg kan vara ett tecken på cancer.

Vid bukspottkörtelcancer är det även vanligt med aptitlöshet och kraftig viktminskning. Ett annat typiskt symtom är förändrad avföring då den blir fettrik och illaluktande.

Behandling

Idag är det cirka 20 procent av patienterna som kan opereras, av dessa kommer de flesta förr eller senare att få återfall. Men framsteg görs när det gäller behandlingsformer för bukspottkörtelcancer när det gäller att bromsa och mildra skeendet.