Paracetamol hjälper inte vid ryggvärk

Enligt en ny studie så ger paracetamol en dålig smärtlindring vid ländryggsmärta.


paracetamol

Motion och stöd fungerar mycket bättre än paracetamol.

Det har tidigare varit känt att paracetamol inte hjälper vid akut ryggskott. Nu visar ytterligare en studie, som Dagens Medicin tagit del av, att paracetamol inte heller hjälper vid ländryggsmärta.

I studien fick hälften av gruppen paracetamol medan den andra halvan fick placebo i sex månader. Trots att det inte fanns någon skillnad i smärtlindringen fick den grupp som tog paracetamol fyra gånger högre risk för onormala leverfunktionsvärden.

Detta öppnar upp debatten igenom om att ge paracetamol som smärtlindring. Experter menar att läkare istället bör poängtera vikten av motion, viktnedgång och psykosocialt stöd.

Studien är publicerad i British Medical Journal.