Många opereras i onödan för ryggvärk

Miljontals människor i världen får fel vård vid smärta i ländryggen visar ny studie från Linköpings universitet.


En internationell granskning av ledande experter inom ryggforskning, med bidrag från Linköpings universitet, visar att många får behandlingar vid ryggvärk som kan orsaka mer skada än nytta.

Vårdresurser läggs på undersökningar och behandlingar som redan visat sig ineffektiva i vetenskapliga studier och i vissa fall är skadliga. Istället blir de flesta hjälpta av träning och smärthantering.

Forskare bakom studien menar att det finns en övertro på kirurgi bland patienter, även röntgen används för diagnostik trots att det inte förbättrar resultaten för patienten.

– Kirurgi skall endast erbjudas till en mindre och väl utvald patientgrupp där bedömningen visat på mer allvarliga symtom. I Sverige opereras cirka tio procent av den totala gruppen med ryggbesvär. För majoriteten är det angeläget att man alltid uttömmer effekten av fysioterapi innan man tar ställning till mer omfattande behandling vid till exempel diskbråck, spinal stenos och andra långvariga tillstånd. Sjukvården måste våga stå emot patienternas egen önskan om röntgen och kirurgi som behandling, då vi vet att prognosen oftast är godartad och att olika former av träning många gånger är mest effektivt, säger Birgitta Öberg, en av författarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Ryggvärk är idag den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och sjukskrivning och har mer än fördubblats de senaste 25 åren. Studier har visat att det är bra att fortsätta vara aktiv trots ryggvärk för att förbättra utfallet för patienten.