Ryggvärk hos barn

Barn drabbas sällan av ryggvärk. Men när barnen växer under puberteten kan ryggvärk uppstå. Vanligtvis är besvären lindriga och kräver oftast ingen behandling.


Sned halsrygg

Tortikollis congenita, eller medfödd snedhet i halsryggen, är när ena sidan av halsmuskeln är stram. Sned halsrygg får huvudet att luta mot den strama sidan medans den vrids åt det motsatta hållet.

Tillståndet upptäcks vanligtvis några dagar efter förlossningen som en svullnad över ena sidans halsmuskel. Under några veckor blir svullnaden större och försvinner inom sex månader. Detta resulterar i stramhet i halsmuskeln och ett snedvridet huvud. Tillståndet kan behandlas med sjukgymnastik. Om inte behandling ges kan ansiktet och skallens sidor få olika form.

Värk i ryggen

Ryggvärk hos barn är mer vanligt under puberteten då barnen växer mycket. Långa och smala barn är riskgrupper. Besvären är oftast lindriga som försvinner av sig själv och brukar komma i perioder.

Värken kan uppstå på grund av ansträngande rörelser och för mycket stillasittande.

Vård bör sökas om barnet har så pass ont att de undviker att röra på sig eller om besvären varat  flera veckor i sträck. Behandling är sällan nödvändigt. Rådet som ges är att undvika göra saker som gör ont, att sitta rätt i skolan och röra på sig regelbundet.

I vissa fall får barnet träffa en sjukgymnast.

Scheuermanns sjukdom

Stel kutrygg och svårigheter med att räta på ryggen är ganska vanligt och förekommer främst hos pojkar i åldrarna 12 till 17.

De flesta får inga besvär, men i vissa fall kan man periodvis drabbas av smärta och trötthet i den del av ryggen som är påverkad.

Behandling behövs sällan, men barn med mycket kutryggigt får bära en korsett, dygnet runt under minst ett års tid. Sjukgymnastik kan även vara ett alternativ. Vid mycket svåra fall krävs en operation.