Ryggboken: En bok till dig som har ont i ryggen


”Ryggboken är riktad evidensbaserad information till personer med så kallade icke specifika ryggbesvär. Denna typ av ryggbesvär är den vanligast förekommande. Boken är avsedd att användas som stöd för individen att själv hantera sina besvär. En av de viktigaste insatserna vid ryggbesvär är att ge den drabbade adekvat information som kan hjälpa denne att hantera sina besvär genom att bl a minska rädsla för smärta och aktivitet men att också ge konkreta råd vad man kan göra på egen hand för att lindra besvären och fungera i vardagslivet. Ryggboken är testad vetenskapligt i ett flertal internationella studier med goda resultat. Den är helt fri att ladda ned och använda och kan med fördel användas av arbetsgivare och anställda ute på arbetsplatserna i syfte att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär.” – Kompetenscentret för företagshälsa

Boken kan laddas ner på Kompetenscentret för företagshälsas hemsida.