Skillnad mellan könen vid kronisk värk

En ny studie visar att kronisk värk uppstår på helt olika sätt hos han- och honmöss. Den överraskande upptäckten kan innebära ett viktigt genombrott för mediciner mot kronisk smärta hos människor.


Kanadensiska forskare som studerat immunförsvarets roll vid kronisk smärta hos möss har hittat en förvånande skillnad mellan könen. I deras studie, vars resultat publiceras av tidskriften Nature Neuroscience, visade man att det var helt olika processer i immunförsvaret som ledde till att hanmössen och honmössen utvecklade kronisk smärta. Upptäckten kan få stora effekter för forskningen och även utvecklingen av mediciner om samma könsskillnader visar sig hos människor.Kronisk smärta

– Vi måste börja om från början. Den stora majoriteten av patienter som lider av kronisk smärta är kvinnor – kanske så mycket som 70 procent – och den forskning som har bedrivits har inte gagnat dem, säger Jeffrey Mogil, professor vid Alan Edwards centrum för smärtforskning vid McGill-universitetet i Montreal till DN.

Enligt Jeffrey Mogil har tidigare studier på möss identifierat att så kallade mikrogliaceller i ryggmärgen haft en avgörande roll när nervskador orsakar kronisk smärta. Problemet har dock varit att dessa studier nästan uteslutande gjorts på hanmöss. Det Jeffrey Mogils team nu upptäckt i sin studie är att det hos honmöss var helt andra immunceller som orsakade den kroniska värken.

– Så vitt vi vet är det här första gången som någon har rapporterat att ett kön använder en cell och det andra en helt annan cell för att åstadkomma precis samma resultat, säger Jeffrey Mobil till DN.

Tidigare försök med smärtmediciner som blockerar mikrogliaceller hos människor har misslyckats och enligt Jeffrey Mogil kan deras upptäckt ge en förklaring och även leda till att man utvecklar olika typer av mediciner för män och kvinnor.

– De biologiska studierna har bara gjorts för hannar. I kliniska tester av läkemedel är det alltid både kvinnor och män med i försöksgruppen. Har du då en medicin som fungerar för män men inte för kvinnor kommer det att se ut som att ingenting fungerar, säger han till DN.