Din arbetsmiljö påverkar dina ryggproblem

Personer som är nöjda med sitt jobb och som känner att de kan påverka och få stöd har mindre ryggproblem än andra. Dessutom finns det flera faktorer i den fysiska arbetsmiljön som påverkar.


Så påverkar din arbetsmiljö dina ryggproblemSBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har granskat den samlade forskningen om kopplingar mellan arbetsmiljö och ryggproblem.

De personer som främst ligger i riskzonen för ryggproblem är de personer som har ett fysiskt ansträngande arbete som kräver böjd eller vriden rygg på knä, huk eller med lyft. Även i de jobb där din rygg utsätts för vibrationer är ryggproblem vanligare.

Men förutom fysisk påverkan så beror din rygghälsa även på ditt psykiska välmående på jobbet.

Enligt rapporten, Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem (2014), så är ryggproblem också vanligare om du har höga krav samtidigt som du har en liten möjlighet att påverka eller dåligt arbetsklimat. Även skiftarbete påverkar ryggen negativt.