Fem fysiska symtom som orsakas av depression

Ryggvärk, magont och huvudvärk är några fysiska symtom som orsakas av depression.

Grönt fält med molnig himmel

Ryggvärk vid depression är lätt att missta för något annat.


Depression förknippas ofta med känslomässig smärta såsom sorg, gråt och hopplöshet. Men depression kan också ligga bakom fysisk smärta. Gör det ont i kroppen är det lätt hänt att man söker vård för sina fysiska symtom istället för sin depression. Om man låter depressionen gå obehandlad kan det leda till allvarliga problem. 

Nedan följer olika fysiska symtom som depression orsakar.

Ryggvärk

Värk i ryggen kan uppkomma i vardagliga situationer. Det kanske känns bra på morgonen när du vaknar, men när du sitter vid ditt skrivbord på jobbet eller skolbänken börjar det göra ont i ryggen. Ryggvärk förknippas ofta med dålig hållning eller skador, men psykologiska besvär som depression och stress kan också ligga bakom värken. 

En forskningstudie från 2017 som omfattade 1013 kanadensiska studenter visade att det fanns en direkt koppling mellan ryggvärk och depression. 

Det är inte helt klarlagt hur depression orsakar ryggvärk. Forskare tror att det finns en koppling mellan depression och kroppens inflammatoriska respons. 

Lägre smärttolerans

En italiensk studie från 2015 visade på en korrelation mellan depression och en lägre tolerans för smärta. En brittisk studie från 2010 menar att smärta har en större effekt hos människor som lider av depression. Det exakta sambandet mellan depression och lägre smärttolerans är inte helt känt, men det är viktigt att utvärdera smärta och depression tillsammans, särskilt vid val av behandling.

Kronisk trötthet

Många som har diagnostiserats med depression känner sig ofta trötta eller att de har lite energi. Kännetecken att tröttheten inte beror på något annat är att depressiva personer känner sig trötta även efter en god natts sömn i kombination med känslan av sorg och hopplöshet.

Huvudvärk

Alla känner vi av huvudvärk ibland. De är så vanliga att vi inte tar dem på så stort allvar. Stress på jobbet eller för mycket att göra i skolan kan utlösa huvudvärk. Men stress behöver inte alltid ligga bakom din huvudvärk. Om du känner att du har ständig huvudvärk kan det vara ett tecken på depression, särskilt om värken uppkommer tillsammans med sorg och en känsla av hopplöshet.

Värken kan lindras med smärtstillande läkemedel, men kommer tillbaka så fort du slutar med dem. 

Magont

Känslan av att du bär på en stor sten i magen är ytterligare ett tecken på att något inte står rätt till mentalt. Den tunga känslan övergår så småningom till knip och värk. Enligt en studie från Harvard University kan magbesvär såsom magknip, uppblåsthet och illamående vara ett tecken psykisk ohälsa. Forskare menar att depression orsakar en inflammation i mag-tarmkanalen. Smärtan misstas ofta för en inflammatorisk tarmsjukdom eller irritabel bowel syndrom (IBS) istället för depression.