Annons från Svenska Rygginstitutet AB

Har du en anställd med långvarig smärta eller utmattning? Hit kan du vända dig

Har du anställda som lider av komplex smärtproblematik eller utmattning? Svenska Rygginstitutet arbetar utifrån ett beteendefokuserat förhållningssätt där ett multimodalt team av olika professioner samlas kring patienten. Fokus ligger på att öka arbetsförmågan, alternativt att bibelhålla den förmåga patienten har.

– Vi arbetar alltid för att minska besvären, men till stor del handlar det om att hitta rätt verktyg för att hantera besvären och kunna fungera bra på arbetet och under fritiden, säger Malin Åsell, platschef på kliniken i Sundsvall.


Är du arbetsgivare och vill veta mer om Svenska Rygginstitutet? Klicka här

Att leva med värk kan påverka livet på många sätt. Inte minst för arbetsgivare kan det bli en stor och oväntad kostnad. Om dina medarbetare har någon typ av kronisk smärta kan du som arbetsgivare med fördel vända dig till Svenska Rygginstitutet som erbjuder en multimodal rehabilitering. Med hjälp av olika professioner tittar de på alla delar som berör smärtproblematiken enligt en biopsykosocial modell. De tittar till exempel på fysiologin, biomekaniken, den sociala bilden, arbetssituationen och även den psykiska hälsan. Syftet är att kartlägga för att sedan hitta rätt verktyg för att kunna hantera dessa områden.

– Många som upplever långvarig smärta lever även med stress eller annan psykisk ohälsa. Ofta vet man inte heller vad som är hönan och vad som är ägget. Därför är det viktigt att behandla hela människan, säger Stefan Palm, rehabchef på kliniken i Stockholm.

Lider du av långvarig smärta? Läs mer här

Intensiv rehabilitering på heltid i Sundsvall

Svenska Rygginstitutet har två kliniker, en i Sundsvall och en i Stockholm. På kliniken i Sundsvall sker rehabiliteringen på heltid under fyra veckor. Den som bor i närheten kan enkelt och smidigt välja att dagpendla och vid behov finns det även möjlighet att boka ett rum på kliniken, helt utan extra kostnad.

– Det blir en väldigt intensiv rehabilitering hos oss som vi vill ska fungera som en språngbräda. Man ska hinna känna att det vi gör har en effekt, och få tid till att se över sin livssituation. Då kan man tydligare se vad man kan behöva ändra på för att kunna minska smärtan eller stressen, säger Malin Åsell.

Efter de fyra veckorna har teamet tillsammans med patienten tagit fram en plan för hur fortsättningen ska planeras. Det kan till exempel handla om att involvera en annan vårdgivare eller att kliniken medverkar vid möten mellan medarbetaren och dig som arbetsgivare.

Intresserad av Svenska Rygginstitutet i Sundsvall? Klicka här

Två till tre dagar i veckan i Stockholm

Vid kliniken i Stockholm varierar längden på rehabiliteringen på mellan åtta till tolv veckor, med aktiviteter på heltid två till tre gånger i veckan. Innan beslut om rehabilitering tas sker dock alltid en multimodal bedömning. Under en halvdag träffar en läkare, psykolog, sjukgymnast och fysioterapeut din medarbetare, för att få problematiken väl utredd, förklarar Stefan Palm.

– Vi behöver vara säkra på att vi är rätt för patienten. De har oftast haft en långvarig smärt- eller utmattningsproblematik och upplever att de har skickats runt mellan olika instanser utan att någon har haft en helhetsbild. Detta leder ofta till uteblivna insatser och att patienten upplever sig hamna mellan stolarna, säger han.

Intresserad av Svenska Rygginstitutet i Stockholm? Klicka här

Olika avtal gäller för de två klinikerna 

Svenska Rygginstitutet i Sundsvall har avtal med landsting och regioner, men oftast kommer patienterna direkt från arbetsgivare. 

– För den som vill söka sig direkt till kliniken i Sundsvall är det enklast att be arbetsgivaren se över vilka möjligheter som finns, alternativt att man rådfrågar sin läkare inom primärvården eller företagshälsovården, säger Malin.

För att få hjälp av stockholmskliniken ser möjligheterna lite annorlunda ut. Dels kan man komma via läkarremiss, men även genom egenanmälan/remiss, som går att skriva ut eller fylla i direkt på Svenska Rygginstitutets hemsida.

– Om remissen visar att din medarbetare har besvär som faller inom ramen för Vårdval – långvarig smärta så bekostas bedömning och rehabilitering av regionen. I övriga fall där du som arbetsgivare fångat besvären hos din medarbetare i ett tidigare skede kan du välja att ge denna insats till din medarbetare. De flesta arbetsgivare har möjlighet att söka bidrag från AFA för denna typ av insats, de brukar stå för 50% av kostnaden, avslutar Stefan.

Då vården faller under landstinget gäller vanlig patientavgift och frikort.

Är du läkare? Läs mer om hur du remitterar till Svenska Rygginstitutet